برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

احداث واحد تولیدی و تولید انبوه دو ماده Summix FC & HSگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)

خروجی طرح: 

این طرح در حال حاضر به طور کامل بهره برداری شده و نیاز صنعت پتروشیمی به این مواد را تامین می نماید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بهینه سازی دانش فنی و احداث واحد تولید در ماده مورد نیاز صنعت پتروشیمی می باشد.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
-
دریافت نتایج آزمایشات انجام شده در فاز آزمایشگاهی از شرکت اسپک
-
افزایش مقیاس و بهینه سازی شرایط عملیاتی برای تولید این ماده
-
طراحی و احداث خط تولید
همچنین تولید سالیانه 70 تن از این مواد (معادل کل نیاز مجتمع پتروشیمی تبریز) از نتایج این طرح می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):