برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در منطقه دهاقانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب گزارش نهایی تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به منظور دستیابی به ذخائر آب زیرزمینی اراضی ناحیه جنوب و جنوب غربی شهر دهاقان بوسیله تعداد هشتاد گمانه الکتریکی تحت پوشش مطالعات ژئوالکتریک قرار گرفت. در این مطالعه گسل های موجود در منطقه باضافه آبرفت بررسی و امکان وجود آب در آن بررسی و توصیه های لازم به کارفرما ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):