برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی همت آبادگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی و معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریک در سه محدوده اراضی روستای همت آباد به روش مقاومت سنجی اجرا شد. در این بررسی ها پنجاه سونداژ الکتریکی برداشت گردید. هدف اصلی از انجام طرح، بررسی وضعیت آب زیرزمینی در رسوبات آبرفتی و سازند سخت بود. در نهایت با تلفیق اطلاعات زمین شناسی، تعبیر وتفسیر مقاطع و نقشه های مربوط انجام پذیرفته و گزارش نهایی تهیه و تدوین گردید.
همچنین در این طرح ساختار زمین شناسی تحت الارضی به ویژه تفکیک لایه های آبرفتی از یکدیگر، تعیین سنگ کف، تعیین تخلخل و ضریب نفوذپذیری لایه آبدار در چارچوب امکانات ژئوالکتریک بررسی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):