برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ساخت پوشش سرامیکی مقاوم به خوردگی لوله های خطوط انتقال سنگ آهن با در نظر گرفتن شرایط محیطیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

امروزه تولید پوشش های مقاوم در برابر اسیدها و بازهای قوی یکی از مهمترین اموری است که در دستور کار محققین سراسر دنیا قرار دارد. لذا با توجه به میزان و تعداد لوله های فلزی مصرفی در واحدها و نیز شرایط محلی خورنده، شامل قرار داشتن در محیط قلیایی یا اسیدی شدید، سایش ناشی از عبور اسلاری به ویژه در هنگام دو فاز شدن مواد و از همه مهمتر در این مرحله بوجود آمدن شرایط کاویتاسیون منجر به خوردگی شدید این لوله ها می گردد. در هنگام عبور مواد با توجه به شرایط یاد شده در گلویی ها و زانویی ها خوردگی شدید تر بوده به طوری که در اکثر موارد منجر به سوراخ شدن لوله شده و در نتیجه کاهش تولید ناشی از توقف خطوط را به همراه خواهد داشت. علاوه بر خوردگی شیمیایی خوردگی ناشی از سایش مواد نیز مزید بر علت بوده که در هنگام عبور اسلاری با فشار بالا این امر تسریع می گردد. لذا در این راستا استفاده از پوشش های سرامیکی در جهت کاهش خوردگی با تاکید بر مقاوت بالای آنها در برابر خوردگی و عوامل شیمیایی و عوامل دیگر یاد شده توجیه پذیر می نماید. به طوری که عملا تماس فلز با مواد کاسته شده و فقط لوله ها نقش هدایت و تحمل فشار محیط را بر عهده می گیرند. لذا در صورت انجام این طرح و مراحل پایلوت آن از 30% توقفات که ناشی از خوردگی لوله ها بوده کاسته شده در نتیجه به همین میزان تولید و توقفات نا به هنگام کاسته می شود که در صورت در نظر گرفتن تولید روزانه 5000 تن به میزان 1500 تن افزایش تولید خواهد داشت که در سال معادل 540000 تن شده و رقم بسیار قابل توجهی سودآوری ناشی از این طرح خواهد بود. این میزان بدون درنظر گرفتن هزینه توقفات و پرت مواد اولیه و در شرایط کاری با ظرفیت 50% کاری در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن هزینه تعمیرات و خوابیدن خطوط و ... و ضررهای ناشی از آن در حال حاضر در نظر گرفته نشده است. که این خود رقم قابل توجهی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):