برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات راهبردی تعیین اولویت های آموزش و تحقیقات در ادوات مخابرات نوری (بخش مدیریتی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
فاتح راد مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1382

کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

خروجی طرح: 

5 جلد گزارش تحویل کارفرما شده است که در تدوین برنامه چهارم توسعه در بخش مربوطه استفاده خواهد شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

1- بررسی وضعیت فناوری مخابرات نوری در نهادهای دولت، صنعت، دانشگاه، انجمن های حرفه ای، شرکت های خدمات تخصصی
2- بررسی روند توسعه تکنولوژی مخابرات نوری در کشورهای موفق دنیا
3- تدوین چشم انداز توسعه تکنولوژی مخابرات نوری در برنامه چهارم توسعه کشور
4- تدوین راهبردهای توسعه تکنولوژی مخابرات نوری در برنامه چهارم توسعه کشورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):