برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تغییر مقادیر مطالعات خاک شناسی اجمالی حدود 167000 هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارون و شرق شادگان تا گرگر+ ماهشهرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان آب و برق استان

خروجی طرح: 

تهیه نقشه به همراه گزارش و ارسال به کارفرما جهت انجام امور آبیاری و زهکشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تکمیل مطالعات خاک شناسی اجمالی حدود 167 هزار هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارون واله به منظور انجام پروژه های آبیاری و زهکشی می باشد. به این منظور پس از تهیه عکس های هوایی مناطق مورد نظر و تفسیر آنها و بازدیدهای صحرایی، به مرزبندی اولیه خاک ها و حفر پروفیل های خاک اقدام گردید. سپس با انجام آزمایش های EC و pH و بافت خاک در صحرا و تایید مرزبندی های اولیه، باندری های نهایی خاک ها تهیه شده و بر اساس آنها پروفیل های شاهد خاک ها مشخص گردید. نمونه خاک های پروفیل های شاهد به آزمایشگاه منتقل شد و در آنحا پس از انجام مراحل خشک کردن خاک و تهیه عصاره اشباع، آنالیز کامل بر روی نمونه ها صورت گرفت. در نهایت پس از بررسی نتایج آزمایش ها و با توجه به اطلاعات میدانی، خاک های منطقه بر اساس راهنمای Soil Taxonomy طبقه بندی شد و در نهایت گزارش ها به همراه 24 شیت نقشه که شامل نقشه سری های خاک، قابلیت اراضی، شوری و قلیاییت و طبقه بندی اراضی می باشند به سازمان آب و برق خوزستان تحویل داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):