برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و بررسی در مورد روش های رفع عیوب مکانیکی ایجاد شده در نیم لوله های برنجی (30-70)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرخ محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1366

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح بررسی هایی در مورد شیوه های رفع عیوب حاصل از تغییر شکل مکانیکی نیم لوله های برنجی یا به عبارت دیگر بازسازی نیم لوله های مصرف شده انجام گردید تا با استفاده از نتایج آن بتوان این قطعات را پس از بازسازی دوباره مورد استفاده قرار داد.
در ابتدا با انجام آزمایش های متعددی بر روی نیم لوله ها، خواص متالورژیکی و مکانیکی مورد نیاز برای انجام کارشناسایی گردید و سپس روش های مختلفی برای رفع تورفتگی ها و تغییر شکل های موجود در نیم لوله تعیین و از بین آن ها دو روش به صورت آزمایشی روی چند قطعه فرسوده انجام شد که نتایج بازسازی با موفقیت توام بود و سپس دستورالعمل تکنولوژی مربوط به روش فرآیند به صورت صنعتی تدوین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):