برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار مربوط به GISگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

خروجی طرح: 

بهره برداری توسط کارفرما انجام می پذیرد. گزارش نهایی تحویل کارفرما شد و مورد تائید قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

مدیریت صحیح بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان ضرورت دستیابی به اطلاعات یکپارچه و بهنگام را آشکار می سازد. پیشبرد اهداف بخش بهداشتی-درمان در هر کشور مسلما مستلزم دستیابی به اطلاعات در این خصوص است. از آن جایی که بسیاری از اطلاعات مورد نیاز در این بخش وابسته به مکان می باشد بانک اطلاعات طراحی شده در این پروژه، یک بانک اطلاعات مکانی است که علاوه بر اطلاعات توصیفی امکان دستیابی به اطلاعات مکانی را نیز فراهم می سازد. بعد از بررسی نیازها، اطلاعات مورد نیاز از سازمان ها و بخش های مختلف جمع آوری شد سپس اطلاعات جمع آوری شده بازبینی و اصلاح گردید در پایان یک سیستم بانک اطلاعات مکانی در محیط GIS طراحی گردید که سیستم طراحی شده علاوه بر ذخیره سازی، قابلیت تجزیه و تحلیل و ارائه خروجی های مناسب در قالب نقشه، گزارش، نمودار و... دارد.
دسترسی به اطلاعات همگون و یکپارچه و مستند از کل مراکز بهداشتی درمانی و تمام امکانات و خدمات ارائه شونده در آنها با هدف ارتقای سطح کارآمدی و نظام سلامت هدف این طرح بوده است.
مراحل و روش های اجرایی عبارت است از:
-
تحلیل نیازمندی ها و انتظارات کاربران
-
تعیین منابع اطلاعاتی اعم از توصیفی و مکانی و جمع آوری داده ها به تفکیک نوع اطلاعات
-
اصلاح و آماده سازی اطلاعات
-
ساخت بانک اطلاعاتی بهداشتی درمانی
رفع نواقص و معایب اطلاعاتی و یکپارچه شدن اطلاعات، جلوگیری از دوباره کاری در تولید اطلاعات، فراهم سازی زمینه لازم به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد واحد ها و مراکز مختلف، افزایش سطح خدمات رسانی مراکز بهداشتی درمانی از طریق دستیابی به اطلاعات جامع و بهنگام از نتایج طرح می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):