برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازارشناسی ادوات مخابرات نوریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
فاتح راد مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

خروجی طرح: 

1 جلد گزارش فنی به کارفرما ارائه شده که در تدوین برنامه چهارم توسعه در بخش مربوط استفاده خواهد شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

بررسی مصرف حال و آینده سازمان های عمده در کشور در زمینه فیبر، کابل و ادوات مخابرات نوری شامل:
1- وزارت نیرو
2- شرکت مخابرات ایران
3- شرکت راه آهن
4- سازمان ترافیک شهرداری
5- شرکت ملی نفت
6- سازمان صدا و سیماکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):