برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پروژه پی جوئی و اکتشاف مقدماتی گرانیت های خونرنگ منطقه جیرفتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
استان پور محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان کرمان

خروجی طرح: 

نتایج نهایی طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

توده گرانیتی کوه خونرنگ در فاصله 24 کیلومتری شمال غرب شهرستان جیرفت قرار دارد و بطول های جغرافیایی 57o 35’ تا 57o 42’ شرقی و عرض های جغرافیایی 29o 2’ تا 29o 9’ شمالی محدود می شود. طول رخنمون مذکورحدود 12 کیلومتر و عرض آن 9 کیلومتر است و در امتداد شمال غرب جنوب شرق کشیده شده است. اختلاف ارتفاع دامنه رخنمون تا بلندترین ارتفاعات توده گرانیت حدود 400 متر است. سن این توده مربوط به ائوسن آغازین می باشد. از سنگ های همبر با توده نفوذی می توان به سنگ هایی با مجموعه ماسه سنگ، کنگلومرا، آهک، شیست و متادیاباز ژوراسیک در جنوب غرب، غرب، شمال غرب و شمال و سنگ های آندزیتی و پیرو کلاستیک ائوسن در شرق توده اشاره کرد و در قسمت جنوب شرق و جنوب، توده رسوبات کواترنری مشاهده می شود. مرز توده نفوذی با سنگ های همبر، تکتونیکی و گسلی می باشد.
تناوب سنگ های منطقه مورد مطالعه شامل: دیوریت تا دیوریت کوارتزدار، تونالیت و گرانودیوریت می باشد و همچنین هورنبلند هورنفلس که در اثر نفوذ توده گرانیتی خونرنگ به داخل سنگ های همبر اطراف ایجاد شده است.
از نظر ژئوشیمیایی سنگ های مورد مطالعه کالکوآلکالن بوده و از نوع گرانیت های نوع
I و از نوع متاآلومینوس محسوب می گردند. از نظر مطالعات فیزیکی گرانیت ها دارای وزن مخصوص 2.61 گرم بر سانتی متر مکعب، تنش کششی و تنش فشاری به ترتیب 9.55 و 125 مگاپاسکال و ضریب جذب آب 2.25 درصد می باشند.
بر اساس مطالعاتی که پس از حفر ترانشه، ایجاد سینه کار و نقشه برداری انجام گردید ذخیره کل توده برابر با 571322475 تن و ذخیره کل محدوده اکتشافی برابر با 8634493.350 تن می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):