برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح ایجاد دانش فنی تولید سولفوریل کلرایدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: سازمان گسترش صنایع

خروجی طرح: 

نتایج نهایی طرح در قالب گزارش نهایی تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سولفوریل کلراید از مواد استراتژیک و مهم برای سنتز و تولید ترکیبات دارویی، سموم و رنگ ها است و به دلیل دانش فنی تولید پیچیده، شرایط سخت حمل و نقل و نگهداری یکی از گلوگاه های تولید مواد اولیه دارویی و Fine Chemical است. در این طرح دانش فنی تولید این ماده با توجه به تکنولوژی بومی ایجاد گردیده و گام بزرگی برای نزدیکی به تولید مواد حد واسط در صنایع دارویی برداشته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):