برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تغییر مقادیر آزمایشات صحرایی مطالعات خاک شناسی اجمالی حدود 167000 هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارون و شرق شادگان تا گرگر + ماهشهرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
شایان مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

تهیه گزارش و نقشه های مربوط و ارسال آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح انجام آزمایشات صحرایی مطالعات خاک شناسی اجمالی حدود 167 هزار هکتار از اراضی حوزه رودخانه مارون واله درخوزستان و به منظور انجام پروژه های آبیاری و زهکشی است.
در مطالعات خاک شناسی پس از تهیه عکس های هوایی مناطق مورد نظر و تفسیر آنها و بازدیدهای صحرایی، به مرزبندی اولیه خاک ها و حفر پروفیل خاک اقدام گردید. سپس با انجام آزمایشات
EC وpH و بافت خاک در صحرا و تایید مرزبندی های اولیه باندری های نهایی خاک ها تهیه می شود. آزمایش های فوق همگی بر اساس روش های متداول در موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می گیرد.
نتایج این آزمایش ها برای تهیه گزارش نهایی و نقشه های مربوطه جهت ارائه به سازمان آب و برق خوزستان مورد استفاده قرار گرفت
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):