برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید پایگاه اطلاعاتی جهت مدیریت و رقومی سازی مراکز مورد درخواست شرکت به سامان بازار پگاه گیلان در محیط GIS در سطح شهر رشتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: GIS

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: شرکت به سامان بازار پگاه گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

با توجه به اهمیت میزان و نحوه فروش برای بسیاری از شرکت های معتبر و با توجه به شرایط ویژه فروش محصول که کنترل آن را محدود می کند بسیاری از شرکت ها و موسسات مهم به دنبال فروش به گونه ای هستند که کنترل های نامحسوس برای مدیر آسان و برنامه ریزی آن ساده تر شود، از این رو با توجه به توانمندی سیستم GIS در ایجاد بانک اطلاعاتی که موقعیت مکانی عوارض را نیز دارا باشد، هدف از اجرای این طرح، طراحی سیستمی است که امکان نگهداری ذخیره سازی و جستجو در میان اجناس فروخته شده را داشته باشد.
این سیستم به صورت بانک اطلاعاتی در محیط Arc GIS ایجاد شد و موقعیت مکانی فروشگاه های مورد درخواست نیز با GPS برداشت شد بعد از آماده شدن داده های اولیه به جهت برقراری این ارتباط در محیط نرم افزاری کاملا فارسی و مبتنی بر GIS با استفاده از زبان برنامه نویسی VB محیطی طراحی شد که کاربر بتواند بدون نیاز به تسلط به نرم افزار Arc GIS بتواند عملیات مورد نظر را در این محیط انجام دهد.
در مرحله بعد با هدف قرار دادن اطلاعات فوق بر روی شبکه به علت پایین بودن سرعت شبکه ایران روش ابتکاری ایجاد گردید تا مبتنی بر این روش کاربر به جای دریافت نقشه های سنگین GIS اجزای نقشه را از محیط شبکه دریافت داشته و به وسیله نرم افزاری مستقل در کامپیوتر هدف دوباره به نقشه های GIS تبدیل شدند. با این شیوه محصول فوق در سرعت های پایین شبکه نیز جواب خوبی ارائه نموده و امکان مدیریت اجناس فروخته شده از هر نقطه ای از کشور را برای مدیر فروش فراهم کرد.
در این راستا شیت های 1:2000 نقشه های شهر رشت که به صورت فایل های AutoCAD با استفاده از برداشت GPS خیابان های شهر زمین مرجع شده، در سیستم مختصاتی UTM وارد گردید. با استفاده از این نقشه ها و با توجه به لیست مراکز عرضه محصولات شرکت، کلیه این مراکز با GPS برداشت و کلیه اطلاعات توصیفی آنها جمع آوری گردیدند. این اطلاعات تماما در دیتا بیس مربوط به مراکز عرضه محصولات ذخیره گردید.
نقشه هایی که در نهایت به دست آمد حاوی کلیه اطلاعات ضمیمه و اصلی برداشت شده می باشد که مراکز عرضه محصولات شرکت پگاه، محل قرارگیری و اطلاعات کامل توصیفی آنها می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):