برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ورق های فولاد زرهی (2)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرازپی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح ابتدا، مطالعاتی در خصوص مشخصات ورق های فولاد زرهی از لحاظ ویژگی های متالورژی فیزیکی و نیز جنبه های مکانیکی صورت گرفته است و سپس دو نمونه اصلی زره های فولادی تجزیه و تحلیل شدند.از جمله آزمایش های صورت گرفته بر روی این نمونه ها آزمایش های کشش، ضربه، سختی، ترکیب شیمیایی و آزمایش ای متالوگرافی و تعیین سیکل های ممکن عملیات حرارتی بوده که پس از تحلیل نتایج آزمایش ها، نوع فولاد و نیز فرآیند ساخت این نوع فولادها شناسایی و نتایج به صورت گزارش کاملی ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):