برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین نفوذ مذاب فلزات و اندازه گیری آن درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه ایکسگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش فنی به کارفرما
- ثبت اختراع "تعیین میزان نفوذ مذاب فلزات درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه ایکس" با شماره ثبت 51471.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در روش ابداعی حاضر یعنی بررسی نفوذ مذاب درون نسوز با استفاده از رادیوگرافی اشعه ایکس، بوته ها پس از خروج از کوره دستگاه رادیوگرافی پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت. با تنظیم زمان، شدت جریان و سرعت دیافراگم، قدرت اشعه تنظیم و از نمونه عبور داده شد. برای هر نوع نسوز و هر نوع فلزی به شدت اشعه و سایر پارامترهای خاص نیاز است که با به دست آمدن هریک می توان میزان نفوذ دقیق و الگوی کلی تقابل مذاب با نسوز را مشخص کرد. در مرحله بعد با تهیه تصویر از چپ، راست و بالای نمونه می توان پرسپکتیو و الگوی سه بعدی نفوذ درون نمونه را تا حدودی مشخص نمود و با توجه به نتایج به دستامده از رنگ تصویر که موید نوع ترکیب است مکانیزم عمده فرسایش را به طور کلی مشخص نمود. در این روش از خاصیت متفاوت بودن ضریب جذب اشعه توسط مواد استفاده شده است. به طوری که در تصویر رادیولوژی آنها عناصر با عدد اتمی بالاتر روشن تر دیده می شوند. در اینجا ابتدا نمونه هایی با سایزهای مشخص بریده شده و با توجه به نوع فلز و نسوز، شدت و نوع اشعه ایکس محاسبه گردیده و تصویربرداری های اولیه جهت تعیین حداکثر عمق نفوذ انجام گرفته است. سپس با تغییر در شدت و میزان اشعه سعی شده ترکیبات بینابینی در سطح مشترک مذاب و نسوز نیز نمایان شود و در قدم بعدی تصویربرداری از سه نمای نمونه برای تعیین الگوی نفوذ انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):