برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات محیط زیست برداشت شن و ماسه کوهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
کاظمی راد لادن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت پوستر در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

برداشت مصالح شن و ماسه کوهی توتکابن، با میزان بهره برداری 000/300 تن در سال در جنوب روستای خرشک از توابع شمالی رستم آباد شهرستان رودبار در زمینی به مساحت 35 هکتار در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به مشکلاتی که در شرایط موجود در زمینه برداشت مصالح از رودخانه ها با آن مواجه هستیم، ضرورت جانشین سازی، مصالح کوهی احساس می شود و لذا پیشنهاد طرح استفاده از مصالح کوهی با اهداف ذیل همراه می باشد:
-
جایگزین نمودن مصالح کوهی بجای برداشت رودخانه ای با توجه نیاز استان
-
ایجاد فرصت جهت بازسازی طبیعی رودخانه ها
-
جلوگیری از مخاطرات احتمالی آینده
-
به حداقل رساندن مخاطرات و مسائل و مشکلات فعلی موجود
-
تاثیر در جلوگیری از برداشت بی رویه از رودخانه ها
-
تاثیر در جلوگیری و کاهش اثرات ناشی از حوادث غیرمترقبه در روستاهای حاشیه رودخانه
-
تاثیر در اجرای مطلوب کلیه سازه ها با توجه به استاندارد مصالح سنگدانه ای
-
توسعه کمی از نظر تولید مصالح سنگدانه ای در استان با توجه به نیاز و توسعه کیفی تولید و بکارگیری تکنولوژی روز در این صنعت
-
به مرحله ظهور رساندن این طرح به صورت یک الگو و مدل در جهت ارتقا
-
بهره وری و شناساندن جایگاه تخصصی در طرح های تولیدی صنعتی
در ابتدا پیامدهای زیست محیطی در دو مرحله شامل «آماده سازی» و «بهره برداری» مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش به منظور تعیین اثرات و پیامدهای متقابل طرح و پارامترهای مختلف محیط زیست، ابتدا فعالیت های اثرگذار طرح بر پارامترهای زیست محیطی تعیین گردیده و سپس پارامترهای زیست محیطی تحت تاثیر پروژه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اثرات متقابل طرح بر محیط زیست منطقه به صورت کیفی تعیین گردیدند. پس از این مرحله به منظور جمع بندی مطالعات و همچنین تحلیل کمی اثرات و ارزیابی آنها، از روش چک لیست استفاده شد. در این چک لیست که شامل آیتم های فعالیت های اثرگذار، پارامترهای زیست محیطی تحت اثر مربوط به آن فعالیت، شاخص ها و حساسیت پارامتر زیست محیطی مورد نظر و توضیحات اثر می باشد، جمع بندی کیفی آثار و پیامدهای طرح صورت گرفته و براساس آن در قسمت های دیگر چک لیست تحلیل کمی اثرات و نتایج آن مطابق طبقه بندی اثرات به صورت ناچیز، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد انجام شد.
بررسی چک لیست ارزیابی مهمترین اثرات مرتبط با انجام پروژه در مرحله آماده سازی و بهره برداری را ایجاد آلودگی صدا، تغییر سیمای سرزمین، افت کیفیت آب سطحی، ایجاد لغزش و رانش، تخریب، رسوبگذاری و فرسایش خاک، تغییر و تخریب اکوسیستم آبی و خشکی محل طرح تعیین نموده است که این آثار در طبقه ناچیز تا متوسط قرار دارند، بنابراین می توان با بکارگیری تمهیدات زیست محیطی و اجرای برنامه مدون زیست محیطی نسبت به حذف یا کاهش این دسته از آثار منفی طرح اقدام نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):