برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های ساخت و کاربردهای صنعتی الک مولکولیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
نوری محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش فنی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

الک مولکولی قطعه ای است حاوی سوراخ های بسیار ریز میکرو و یا نانومتری و با اندازه یکسان که به عنوان جذب کننده گازها و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. موادی که ابعاد مولکولی آنها کمتر از قطر حفره الک مولکولی باشد جذب و آنهایی که بزرگتر هستند، دفع می شوند. روش فوق نوعی از فیلتراسیون پیشرفته است که به صورت موثرتری نسبت به بسیاری از غشاهای دیگر می تواند عمل جداسازی را انجام دهد. به طور کلی این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روش های دیگر فیلتراسیون چندان موثر نباشند. این الک ها به طور گسترده ای در صنایع مختلف نظیر تولید آب آشامیدنی، موادغذایی، شیمیایی، پترو شیمی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلفی از الک های مولکولی وجود دارند که ترکیبات آلومینوسیلیکاتی به ویژه زئولیت ها و برخی مواد دیگر نظیر رس ها، سیلیکاژل، کربن فعال و به ویژه نانو لوله های کربنی از آن دسته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):