برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه دستکش گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: شرکت دستکش گیلان

خروجی طرح: 

دانش فنی این طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

در پساب کارخانه دستکش سازی گیلان، لاتکس به عنوان یک ماده غیر قابل تجزیه زیستی وجود دارد که با استفاده از روش های متداول تصفیه میزان آلودگی آب به حد استاندارد نمی رسد. از این رو، برای کارخانه سیستم تصفیه جدیدی طراحی و راه اندازی شد. روش کار به این صورت است که با افزایش اسید، فاضلاب حاوی لاتکس دو فاز شده و لاتکس از سطح آب جمع آوری می شود. با این عمل میزان آلودگی آب به حد استاندارد می رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):