برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث استخر پرورش ماهیان گرمابیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: شرکت تعاونی پرورش ماهی گیل کار

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت پوستر از نتایج طرح در یازدهمین همایش کشوری بهداشت محیط ایران


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

استخر پرورش ماهیان گرمابی در زمینی به مساحت 40 هکتار در غرب شهرستان بندرانزلی، در روستای بشمن با اهداف زیر در دستور کار قرار گرفته است:
-افزایش تولید پروتئین حیوانی
-توسعه فعالیت های آبزی پروری به منظور ایجاد اشتغال
-افزایش درآمد آبزی پروران و ایجاد انگیزه در آنان
-افزایش تولید آبزیان پرورشی
جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه پرورش ماهیان گرمابی ابتدا در ماتریس شناسایی اثرات، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از اجرای پروژه در مراحل آماده سازی و بهره برداری شناسایی گردید. سپس با استفاده از ماتریس تغییر یافته لئوپولد پیامد هر یک از فعالیت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
.
ماتریس پروژه در مرحله آماده سازی بیانگر آن است که 12.5 درصد از پیامدهای پروژه بر ریز فاکتور در دامنه تخریبی زیاد قرار دارد. همچنین در مرحله بهره برداری 29.4 درصد از پیامدهای پروژه بر ریزفاکتور در دامنه تخریبی زیاد قرار می گیرد. اثرات منفی پروژه در مرحله بهره برداری از نتایج بررسی زیست محیطی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی ایجاد پساب حاوی آمونیاک، نیتروژن آلی، فسفر، مواد زاید جامد ناشی از بقایای غذای خورده نشده، بقایای پلانکتونی ذرات معلق ناشی از فرسایش کف بستر می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):