برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آزمایش مقاومت مصالح و کنترل کیفی بتن شبکه های آبیاری F3 شهرستان صومعه سراگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح کنترل و آزمایش بتن های ساخته شده جهت استفاده در کانال های آبرسانی مزارع روستاهای شهرستان صومعه سرا بوده برای اینکه بتن استفاده شده در کانال ها با عیار مناسب ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):