برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون آموزش غیررسمی شیمیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
قرنفلی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- چاپ گزارش تحقیق تحت عنوان «تحقیق پیرامون آموزش غیر رسمی شیمی»
- راه اندازی خانه علم و طراحی موزه علوم شیمی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

موزه های علوم اهداف و وظایف متعددی را دنبال می کنند و ویژگی مهم آن نمایش و تبیین ساده و جذاب مفاهیم پیچیده علمی به صورت عام و فراگیر است. با توجه به اینکه دانش آموزان و جوانان، مخاطبان اصلی و عمده موزه های علم هستند، پرداختن به مفاهیم بنیادین علوم، یعنی علوم پایه، ضرورت و اولویت فراوانی دارد. بدین جهت اکثر موزه های علم در جهان از بخش های مختلفی نظیر بخش فیزیک، زیست شناسی، شیمی، زمین شناسی، نجوم، محیط زیست و... تشکیل شده اند. بدیهی است کیفیت و کمیت بخش های مختلف موزه ها در کشورهای مختلف، متناسب با سیاست ها و برنامه های استراتژیک و بلندمدت آن ها تدوین و تنظیم می شود. با این توصیف برنامه ریزی و طراحی موزه های علم در کشور ما نیز باید در راستای راهبردهای کلان فرهنگی، آموزشی و توسعه ای صورت پذیرد.
با توجه به اهمیت راهبردی علم شیمی و برجستگی منابع شیمیایی، اعم از منابع نفت و گاز و دیگر انواع منابع مصرفی در کشور و سرمایه گذاری هنگفتی که در این عرصه انجام می شود، ضروری است کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی در رشته های مختلف شیمی، با این مزیت ها تناسب منطقی داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است ضرورت توجه به علم شیمی و همچنین جایگاه بخش های شیمی در موزه های علم در ایران تبیین و ترسیم گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):