برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل EMI هدایتی در مدارات الکترونیک قدرتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: قدرت

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نتایج پروژه و شبیه سازی ها ارائه گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این پروژه موارد زیر بررسی شده است:
1- تعیین مشخصات
EMI هدایتی و تعیین رنج فرکانسی آن
2- بررسی منابع نویز هدایتی و تاثیر آن
3- بررسی مشخصات فیلتر های پسیو جهت
EMI هدایتی و بررسی انواع طراحی آنها و چگونگی اثر عناصر پارازیتی در مشخصه فیلتر های EMI هدایتی و ارائه روش های پیشنهادی جهت کاهش یا حذف عناصر پارازیتیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):