برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی تجهیزات اتوماسیونی الکترونیکی خط اسیدشوئی، دسته بندی و ارائه راهکار جهت کاهش یا حذف مشکلاتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: الکترونیک کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: فولاد مبارکه اصفهان

خروجی طرح: 

- گزارش نهایی به کارفرما تحویل گردید.
- در حال حاضر کارشناسان و اپراتور های ناحیه نورد سرد با بهره گیری از رهنمودها و دستورکار های ارائه شده در کارگاه محلی اتوماسیون به صورت خودآموز دوره های
step7, WinCC و شبکه های صنعتی را آموزش می بینند و برنامه های نوشته شده خود را شبیه سازی می کنند.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اهداف این طرح عبارت اند از: بررسی مشکلات فرمان اتوماسیونی موجود در خط اسیدشوئی فولاد مبارکه، احداث و راه اندازی کارگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی جهت بهره برداری کارکنان، تدوین دستورالعمل و دستور کار آزمایشگاه STEP7 و Win CC و ارائه آموزش به کارکنان اتوماسیون واحد اسیدشوئی است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی به شرح ذیل است:
فاز اول: دسته بندی مشکلات موجود با همکاری کارکنان اسیدشوئی، افزودن صفحات آرشیوینگ جدید به
HMI دستگاه استرچ لولر، ارائه آموزش های لازم به پرسنل
فاز دوم: تهیه
Layout برای احداث یک کارگاه اتوماسیون صنعتی، احداث کارگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی
فاز سوم: تدوین دستورالعمل بهره برداری از کارگاه، دستورکار آزمایشگاه
STEP7 و Win CC
در این طرح مشکلات اتوماسیونی موجود در خط اسیدشوئی شناسائی گردید و راهکار هایی برای حل آنها ارائه گردید که هریک می تواند موضوع یک پروژه تحقیقاتی در آینده باشد. همچنین کارگاه اتوماسیون صنعتی به منظور آموزش کارکنان، تست برنامه ها، تست کارت های
I/O و آشنایی با شبکه های صنعتی احداث و آموزش های لازم به کارشناسان واحد ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):