برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق بر تولید سیلیکاژل اندیکاتوردارگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1380

کارفرما: شرکت سهامی عام ایران ترانسفوزنجان

خروجی طرح: 

تولید سیلیکاژل به میزان 6 تن و تحویل آن به کارفرما.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در صنعت برق مبدل های فشار قوی به عنوان یکی از مصرف کننده های سیلیکاژل جاذب الرطوبه مطرح هستند. سیلیکاژل اندیکاتوردار رطوبت هوای در تماس با محفظه روغن ترانسفورماتور را جذب کرده و باعث هدایت هوای کاملا خشک به دورن محفظه می گردد. در این پروژه با به کار بردن اصول علمی ضمن افزایش تولید به میزان قابل توجه، ویژگی هایی از جمله دانسیته، میزان جذب رطوبت و توزیع یکنواخت رنگ اندیکاتور در محصول به صورت چشمگیر بهبود یافت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):