برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد در خصوص تعیین مواد قابل انفجار و ترکیب های وابسته در آبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
کاظمی زاده زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

این استاندارد در آزمایشگاه های تحقیقاتی مربوط به آنالیز آب، سازمان حفاظت محیط زیست و صنایع دفاع کاربرد دارد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین مواد قابل انفجار و ترکیب های وابسته، در آب های آشامیدنی، آب های زیرزمینی و آب های سطحی است.
مواد در نمونه آبی توسط استخراج فاز جامد با استفاده از یک جاذب سطحی بر پایه پلی استایرن/ دی وینیل بنزن، تغلیظ شدند. پس از شستشو با یک مخلوط حلال، محصول شویش، تغلیظ شده و مواد به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) جدا و با استفاده از یک آرایه دیود نوری ماورای بنفش آنالیز گردیدند.
ارائه روشی مناسب برای تعیین مواد قابل انفجار و ترکیب های وابسته نظیر نیتروتولوئن ها، نیتروآمین ها، نیترات استرها، و ترکیب های مربوط (محصولات جانبی و فرآورده های حاصل از تجزیه) از نتایج طرح می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):