برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فهرست برداری و نمونه برداری محیطی جهت تعیین مقادیر PCV و دی آمین فیوران در آنها در سطح کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
میرکی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

ارائه گزارش ها و نمونه ها به کارفرما


نوع: جمع آوری اطلاعات

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

پروژه بین المللی توانمندسازی کشور در شناسایی و کنترل آلاینده های آلی پایدار در کل استان های ایران انجام پذیرفت. این نمونه برداری ها شامل نمونه رسوب، خاک، محصول گیاهی، بافت چربی، گوشت، تخم مرغ، ماهی و لجن تصفیه خانه فاضلاب در هر استان می باشد. این نمونه برداری جهت تعیین PCBs و دی اکسین و فوران در محیط های فوق انجام پذیرفت. سعی گردید که نمونه رسوب از رودخانه هایی که بیشترین واریز پسابهای کشاورزی یا صنعتی دارند در نظر گرفته شود.
سپس نمونه ها بعد از کدگذاری به آزمایشگاه های تخصصی محیط زیست جهت آنالیز نمونه ها منتقل گردید
.
اعتبار این پروژه از
UNDP و با کمک GEF تامین گشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):