برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و مقایسه ای بخش های اولویت دار استان (صنعت و معدن و...)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: سازمان مدیریت

خروجی طرح: 

قابل استفاده در استانداری و وزارت کشور و تمامی ارگان ها، دستگاه های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

بی شک تولید و سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، آب، صنعت و معدن نقش بسزایی در چرخه اقتصاد کشوردارد، از طرفی نیز فعالیت های فوق در روستاها و آبادی ها و شهر های کوچک ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به توزیع عادلانه جمعیت در این مناطق کمک نموده و از تخریب و بیابان زدایی و مهاجرت روستانشینان جلوگیری می نماید. در ضمن امور زیر بنایی از جمله ساختمان که بیشتر جنبه اقتصادی فضای بیرونی شهر را به نمایش می گذارد از بخش هائی است که رابطه مستقیم با مقوله عمران شهری و ارتباط پیشین و پسین تنگاتنگی با سایر بخش های اقتصادی به ویژه در زمینه عمران شهری دارد و رونق آن تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد و می تواند به نوعی نبض تپنده اقتصادی شهر تلقی گردد. گزارشات در بخش های کشاورزی، مسکن، اشتغال و سرمایه گذاری، آب، صنعت و معدن تا در، تنگناها و قابلیت های بخش های مختلف مشخص می گردد.
در این طرح گزارشات مطرح شده در هدف طرح به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.
1- بخش کشاورزی شامل جایگاه بخش کشاورزی استان در کشور، روند تغییرات طی سال های 83-85، روند سرمایه گذاری دولت طی سال های 84-86، منابع طبیعی، اهداف و سیاست های اجرایی قابلیت ها و امکانات بخش و محور های قابل توسعه و پتانسیل های اساسی استفاده نشده مشکلات اساسی
2- بخش مسکن شامل روند تغییرات شاخص های مسکن طی سال های 84-86، تحولات کمی بخش طی سال های 1383 تا کنون، قابلیت ها وامکانات عمده چالش های اساسی
3- بخش اشتغال و سرمایه گذاری شامل جمعیت نیروی انسانی، عوامل موثر بر نیروی کار طی سال های 55-85، شاخص های اشتغال و بیکاری طی سال های 85-83، سرمایه گذاری در استان هرمزگان، فهرست طرح ها و پروژه های بزرگ صنعتی در دست اجرای استان، مزیت سرمایه گذاری دراستان، عملکرد تسهیلات اشتغالزایی بنگاه های کوچک اقتصادی، مهم ترین مشکلات سرمایه گذاری و جذب اعتبارات اشتغالزایی در بخش آب
4- بخش آب شامل: وضعیت آب های مصرفی، وضعیت آب شرب و قابلیت ها، چالش ها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی
5- بخش صنعت و معدن شامل: تحولات کمی بخش صنعت، وضعیت بخش معدن، تحولات بخش معدن، سرمایه گذاری در بخش صنعت، طرح های بزرگ صنعت در دست اجرا، وضعیت شهرک های صنعتی، صادرات غیرنفتی و بازارچه های مرزی
انتخاب بخش های صنعت و معدن به عنوان مزیت نسبی آشکار و محور توسعه اقتصادی استان در برنامه چهارم توسعه توسط شورای برنامه ریزی استان نقطه اوج این روند محسوب می شود. افزایش اشتغال در بخش صنعت و معدن و ارتقاء مهم آن به قیمت کاهش سهم سایر بخش های اقتصادی استان حاصل شده و انعکاس دهنده روند مطلوب و مطابق نیاز های توسعه ملی است و توسعه بخش های اقتصادی استان که طی دو دهه اخیر آهنگ سریعتری یافته است، تقریبا تمام شاخص های بخش را در طول ده ساله اخیر ارتقاء و افزایش داده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):