برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و نقد گزارش های مربوط به تصفیه پساب کارخانه فارسیت دورودگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1380

کارفرما: کارخانه فارسیت دورود لرستان

خروجی طرح: 

تکمیل و ارائه گزارش های جدید به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کارخانه فارسیت دورود تولید کننده انواع محصولات آزبست می باشد. فاضلاب خروجی از این کارخانه علاوه بر PH بالا، دارای مواد جامد بسیاری مانند سیمان و آزبست است. شرکت آبکند گستر طرحی برای تصفیه فاضلاب کارخانه اجرا نموده و سه جلد گزارش از فعالیت های مطالعاتی آزمایشگاهی و پایلوت خود را به کارخانه فارسیت ارائه نموده است. در این قرارداد عملکرد شرکت آبکند گستر مورد بررسی و نقد قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):