برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار در خصوص مکان یابی کانون توسعه توگوری بهبهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: ترویج و آموزش کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: اداره کل امور عشایر استان خوزستان

خروجی طرح: 

تهیه گزارش مربوطه و ارسال آن به کارفرما جهت بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در راستای سیاست های کلان سازمان امور عشایر کشور به منظور اسکان دایم عشایر، طرح شناسایی شاخص ها و معیارهای تاثیرگذار در خصوص مکان یابی کانون توسعه توگوری بهبهان با مساحتی معادل 5129 هکتار در جنوب شهرستان بهبهان انجام گردید. مطالعات به کارفرمایی اداره کل امور عشایر استان خوزستان انجام گردید. در قالب این پروژه ضمن جمع آوری اطلاعات مربوط، ویژگی های اجتماعی-اقتصادی کانون مورد مطالعه قرار گرفت و بررسی های اقلیمی و منابع و استعدادهای بالقوه اعم از پتانسیل مربوط به فاکتورهای اقلیمی، منابع آب، منابع خاک و... انجام پذیرفت. در پایان نیز نسبت به تعیین اولویت اسکان و ارائه پروژه های پیشنهادی قابل اجرا در کانون اقدام گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):