برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

رفع عیوب متالورژیکی و مکانیکی لوله های بدون درز تولید شده به روش «کشش عمیق»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
عظیمی حمیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1365

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح با هدف رفع عیب ناشی از منطبق نبودن خواص مکانیکی و متالورژیکی لوله های بدون درز تولید گردیده به روش کشش عمیق با استانداردهای موجود، آغاز شد. پس از مطالعات و بررسی های تخصصی راه های اصلاح و افزایش کیفیت و بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی تولید لوله های تولیدی به دست آمده و خط تولید مناسب پیشنهاد گردید.
پس از بررسی کامل مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید و محصول تولیدی، نواقصی در عملیات حرارتی بین مراحل کشش مشاهده شد که پس از برطرف نمودن آن ها استحکام لوله حدود 15% افزایش یافت. در خاتمه دستورالعمل لازم برای انتخاب و تهیه مواد اولیه مناسب و سیکل عملیات حرارتی صحیح برای خط تولید تهیه و به کارفرما تحویل داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):