برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «قلم منور»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
صمدی عبدالرئوف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی طرح فوق تدوین و به تولید نیمه صنعتی نیز رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

«قلم نور» یا «نورتاب شیمیایی» در جبهه ها برای روشنایی سنگرها و میدان های مین و همچنین برای کارهای تزیینی استفاده می شود. عمل تابش نور به وسیله یک واکنش شیمیایی در دمای معمولی صورت می گیرد. در نور تاب های شیمیایی «پراکسی اکسالات»ها دارای کاراترین واکنش شیمیایی غیرآنزیمی با «راندمان کوانتمی» حدود 25 می باشند. قلم منور را می توان در ابعاد مختلف تهیه و مصرف نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):