برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد ملی در خصوص تعیین مقدار دوده موجود در لاستیک، از مرجعISOگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
کاظمی زاده زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های آزمایشگاهی برای تعیین مقدار دوده لاستیک است.
در این استاندارد، روش های آزمایشگاهی شامل دو روش گرماکافتی و روش تخریب شیمیایی برای تعیین مقدار دوده در خصوص لاستیک ها است. این روش ها در مورد لاستیک های دارای دوده کاربرد دارد
.
کاربرد این استاندارد در آزمایشگاه های تحقیقاتی لاستیک، نظیر آزمایشگاه های مربوط به آنالیز لاستیک در کارخانه های تولید تایر خودرو می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):