برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ورق های فولادزرهی (1)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرازپی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1365

کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح مطالعاتی به منظور بررسی پارامترهای تعیین کننده و عوامل متالورژیکی موثر شامل: محدوده ترکیبات شیمیایی، خواص مکانیکی و سیکل های ویژه عملیات حرارتی مناسب برای ورق های فولادزرهی صورت گرفته است. عناوین اساسی که در این طرح به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند به شرح زیر است:
- مواد انفجاری و پدیده انفجار
- بارگذاری انفجاری
- امواج ناشی از بارگذاری انفجاری
- تغییر فرم پلاستیکی ناشی از ضربات انفجاری
- جنبه های متالورژیکی و نحوه توزیع انرژی در مواد ورق های فولادی زرهی
- شکست ناشی از فرم دهی انفجاری
- ایجاد پوسته در اثر ضربه با سرعت زیاد
- ملاحظات مهندسی ضربه در اثر سرعت های زیادکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):