برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت «گرمکن شیمیایی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس اطلاعات حاصل نمونه آزمایشگاهی «گرمکن شیمیایی» ساخته شده است، ضمنا دانش فنی آن نیز قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

«گرمکن شیمیایی» حاوی موادی است که در دو جداره بسته بدی شده و چنانچه پاکت داخلی بیرون آورده شده و در معرض هوا قرار گیرد ایجاد گرما خواهد نمود و چنانچه درون لباس افراد قرار گیرد می تواند به مدت تقریبا 8 ساعت دما را در حدود 60oC حفظ نماید. از این گرمکن می توان برای امور درمانی، فعالیت های ورزشی در مناطق سرد و گرم و نگه داشتن بدن رزمندگان در محیط های سردسیر استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):