برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پارامترهای موثر در تولید فروتیتانیوم از کنسانتره ایلمنیت کهنوج به روش سرباره در کوره ESCM و آلومینوترمی سرباره غنی از Tio2گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
رایگان شهرام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از این طرح، تولید فروتیتانیم با مقدار تیتانیم بالا و با مقدار نیتروژن و ناخالصی های کم می باشد. با این روش می توان بدون نیاز به قراضه تیتانیم و کانه آهن (و مصرف Al بالا) فروتیتانیمی با کیفیت بهتر تولید کرد. به نظر می رسد که مصرف آلومینیوم جهت واکنش آلومینوترمی نیز به مقدار زیادی کاهش یابد.
از نتایج
Tio2 حاصل از این طرح می توان در تولید پیگمنت سفید، فلز تیتانیم، تولید چدن وانادیم دار و تیتانیم دار استفاده کرد.
در این طرح ابتدا اکسید آهن موجود در کنستانتره ایلمنیت به وسیله کربن احیا شده و به صورت چدن مذاب جدا گردید. بعد از به دست آمدن در مرحله بعدی این سرباره خرد شده و همراه با سرباره پودر
Al در دستگاه ESR با الکترود مصرف شونده از جنس قراضه آهن شارژ شد که در این صورت سرباره غنی به وسیله Al احیا شده و فلز تیتانیم حاصل با آهن حاصل از الکترود تشکیل فروتیتانیوم داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):