برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرآیند تولید و آلاینده های کارخانجات موجود در شهرک های صنعتی استان گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

احداث شهرک های صنعتی علاوه بر مزایایی که دارد دارای معایبی نیز هست. از جمله این معایب مشکلات مربوط به محیط زیست مانند دفع فاضلاب، آلودگی هوا و مواد زائد جامد است. منابع مختلفی در واحدهای صنعتی به طور بالقوه و یا بالفعل ایجاد آلودگی می نمایند. شناسایی این آلاینده ها در قالب بررسی فرایند تولید سبب خواهد گردید تا اقدامات موثرتری جهت جلوگیری از آنها صورت گیرد. در مطالعات انجام گرفته بر روی شهرک های صنعتی فعال استان گیلان، فرآیندهای مربوط به تمام واحدهای موجود و میزان آلودگی های آب و مواد زائد جامد است و با توجه به اینکه شهرک صنعتی انزلی فعال ترین شهرک است بیشترین میزان آلودگی در آن مشاهده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):