برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق بر روی ساخت «آهن رباهای دائم فریتی» (فریت باریم و استرانسیم)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
میوه فروش علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح مطالعه و شناخت عمیق فاکتورهای مختلف در مورد این مواد و بررسی نحوه کنترل آن ها بوده است.
در طی این طرح کار مطالعاتی و تحقیقاتی بر روی خواص مغناطیسی این مواد تحت شرایط مختلف فیزیکی نظیر میدان های ثابت مغناطیسی انجام و با خواص آهن ربای دایم ایزوتروپ مقایسه گردید.
این ترکیبات که شامل«فریت های باریم، سرب و استرانسیم» می باشند با داشتن یک نیروی پس ماندی (
HC) بسیار بالا (معادل چند برابر نیروی پس ماندی در آهن رباهای فلزی) و یک چگالی اندوکسیون (BS) به نسبت بالا قادرند، کاربردهای بسیار وسیعی را در زمینه صنایع الکتریک و الکترونیک به وجود آورند.
نمونه های ساخته شده (آهن رباهای دایم) در این طرح از نوع «فریت باریم ایزوتروپ» بوده و با استفاده از تکنولوژی سرامیک ساخته شده است و مشخصات به دست آمده در مورد آن ها به شرح زیر می باشد:

Br=1.9 KG

Hc=3.8 KG

(BH)max=0.9(M.G.Oe)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):