برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی و تولید اولیه «محلول ظهور زینک منفی لیتوگرافی»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عبدالحسین حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1366

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

دانش فنی جهت تولید نهایی حاصل و بر اساس آن تولید انبوه صورت گرفته است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در پی ساخت «محلول ظهور زینک مثبت» و تولید آن با نام «جهادچاپ» به دلیل استقبال مراکز مصرف کننده و بر اساس توصیه آنان برای تهیه سایر مواد مصرفی در صنعت «لیتوگرافی»، اقدام به ساخت «محلول ظهور زینک منفی» و نیز تولید اولیه آن شد تا از این طریق وابستگی بخشی از نیازهای صنایع چاپ کشور به خارج قطع گردد.
نمونه خارجی محلول ظهور زینک منفی، دقیقا مورد شناسایی قرار گرفت و با انجام مطالعات و استفاده از تجربیات کسب شده اقدام به ساخت آن در مقیاس آزمایشگاهی شد. نمونه ساخته شده در چند لیتوگرافی مورد آزمایش قرار گرفت که نتیجه آن خوب و قابل مقایسه با نمونه خارجی اعلام گردید، آن گاه برای تولید اولیه این محلول اقدام به طراحی فرآیند تولید، تدارک وسایل و ماشین آلات مورد نیاز و تهیه مواد اولیه شیمیایی از داخل و خارج شد.
لازم به ذکر است که این پروژه به دلیل انجام پروژه های با اولویت بالاتر به مدت چهار سال متوقف شده بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):