برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین و تحلیل دانش فنی، اقتصادی و علمی جهت طراحی دستگاه نورد سیارهای گرمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دستگاه نورد سنتی که امروز در صنایع نورد ایران به کار گرفته می شوند الزاما در یک کارخانه بزرگ (که تعداد آنها در سطح) از تعداد انگشتان یک دست آدمی تجاوز نمی کند، نصب شده اند که ایستگاه های کاری، گستردگی طول فرآیند کوره های متعدد و در مجموع با حجم سرمایه گذاری زیاد همراهند. این طرح با حذف بسیاری از مراحل و امکانات مذکور فرآیند را به سطح کارگاه های کوچک نیز توسعه می دهد و لذا به تنوع مادی و ابعادی محصول نیز هدایت می کند.
در این پروژه که فاز اول شامل مطالعاتی است که در آن تمام اطلاعات علمی و اقتصادی لازم تدوین و تحلیل شد، به همراه نقشه های شماتیک قطعات دستگاه تهیه و یک مدل آزمایشگاهی نورد ساخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):