برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آزمایشگاهی «اتیلن گلیکول استئارت (EGS)»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس مطالعه انجام شده و نتایج به دست آمده امکان طراحی واحد نیمه صنعتی تولید این ماده فراهم است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این پروژه هدف از مطالعات انجام شده، پیدا کردن و تدوین روش و یا روش هایی جهت تولید «اتیلن گلیکول استئارت» با ترکیب درصد وزنی مشخصی از مونو و دی (35-30 درصد مونواستر و70-65 درصد دی استر) برای مصرف در صنایع شوینده، به ویژه در شامپوها، است. از بین روش های موجود، روش «استریفیکاسیون» مستقیم اسید چرب و الکل (اتلین گلیکول) در محیط کاتالیست اسیدی «H2SO4» مناسب تشخیص داده شده است. با کنترل پارامترهای مختلف مانند نسبت مولی اسید و الکل، میزان کاتالیست، دما، زمان، دور هم زن و در صورت نیاز به کارگیری حلال مناسب، مطلوب ترین راندمان و بالاترین سرعت برای تولید محصول به دست می آید.
با توجه به تعادلی بودن واکنش و به منظور خروج یکی از محصولات (آب) از سیستم، تکنیک های متعددی وجود دارد که از بین آنها تکنیک کاهش تدریجی فشار افزایش دما به منظور رسیدن به مطلوب ترین راندمان، بالاترین سرعت و کمترین میزان اتلاف الکل مناسب تر تشخیص داده شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):