برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل سازی حلقه هیسترزیس با روش Jill-Atterton و Preisahگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حق شناس مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در تحلیل مواد مغناطیسی، مساله مهم مدلسازی خصوصیات هسته است که در مدل سازی حلقه هیسترزیس یکی از مسائل مهم در استخراج مدل واقعی است. از بین تمامی مدلسازی های مختلفی که تاکنون ارائه شده است، دو مدل بیشترین کاربرد و اعتبار را دارند:
مدل اول تحت عنوان مدل
Jill-Atterton که بیشتر گرافیکی است.
مدل دوم تحت عنوان مدل
Preisah که بیشتر ریاضی و تحلیلی است.
در پروژه اصول اولیه این مدل ها استخراج و شبیه سازی شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

-نتایج شبیه سازی به صورت گزارش ارائه گردید.Keyword(s):