برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی تاسیس صندوق حمایت مالی از طرح های کارآفرینانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
ستایشگر داریوش (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

به علت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم جذب آنان در مشاغل دولتی و به تبع افزایش بیکاری، تحقیقی با هدف امکان سنجی شیوه تاسیس و اداره صندوق حمایت از طرح های اشتغال زا و کارآفرینانه طراحی شد و مراحل اجرایی آن تحت عناوین زیر تنظیم شد:
1- بررسی شیوه تاسیس صندوق های مالی
2- شناسایی منابع تامین اعتبار
3- طراحی فرآیند سازماندهی و اداره صندوق ها
4- طراحی فرآیند حمایت مالی از طرح های کارآفرینانه
در این طرح سازمان هایی که در زمینه اشتغال فعالیت دارند و دارای اعتباراتی در این زمینه هستند، شناسایی شده اند. شرایط و همچنین ویژگی های تخصیص اعتبار و گرفتن وام در زمینه طرح های اشتغال زا و کارآفرینانه آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):