برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت موتور کنورتور 50 ولت AC و 300VAگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: قدرت

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: شرکت رجا

خروجی طرح: 

نمونه طراحی و ساخته شده به شرکت رجا تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه رفع نیاز شرکت قطارهای مسافری رجاء به یک نوع خاص از موتور الکتریکی است. در این طرح ضمن مطالعه و بررسی بر مبنای انجام عملیات مهندسی معکوس بر روی یک دستگاه موتور کنورتور 50 ولت AC 300VA نسبت به طراحی مجدد و ساخت آن اقدام گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):