برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق بر امکان پذیری تولید ورق آلومینیوم آلیاژ 5083 به روش نوردگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرخ محمد (همکار طرح)
غیاثی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

1- ایجاد (تولید) دانش فنی
2- تولید نیمه صنعتی و صنعتی آلیاژ
5083-H321 و تحویل آن به کارفرما
3- تهیه و ارائه مقاله ای با عنوان «رفتار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم5083 در طی نورد» در یکی از مجلات خارجی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، بررسی امکان تولید ورق های آلومینیم آلیاژ5083 A.A به ضخامت 20 تا 50 میلی متر با خواص مکانیکی تمپر H321 بود. ورق های مزبور دارای استحکام بالا به همراه مقاومت به خوردگی عالی بوده و در صنایع دریایی، هوایی و نظامی دارای کاربردهای ویژه ای هستند. مراحل انجام طرح شامل بررسی و تحقیق در زمینه نورد داغ و گرم، نورد سرد و عملیات حرارتی پایدارسازی بود.
ابتدا با استفاده از امکانات داخلی تولید ورق های مزبور به روش نورد داغ (
Hot Rolling) انجام شد. سپس مراحل نورد گرم (Warm Rolling) به صورت نیمه صنعتی و تحت شرایط مختلف تعریف شده در تولید ورق های مزبور برای افزایش خواص نهایی محصول نوردی، به اجرا درآمد. در راستای مراحل فوق، تولید تسمه های آلیاژ مزبور به روش نورد سرد برای حصول خواص تمپر H321 نیز به طور نیمه صنعتی انجام گردید. برای دستیابی به عملیات حرارتی پایدارسازی مورد نیاز حالت H321 آزمایش های لازم به عمل آمده و نتایج آن نیز به طور موفقیت آمیزی در تولید ورقها و تسمه های مزبور به کار گرفته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):