برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اصلاح خط تولید سنتی سریشمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

دانش فنی این طرح تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تولید سریشم از ضایعات کارخانجات چرم به روش سنتی، فرآیندی است که در بعضی از مناطق کشور به خصوص شهر یزد رایج است. محصول این روش به دلیل بوی نامطبوع و عدم کیفیت خوب از ارزش چندانی برخوردار نیست. در حالی که بسیاری از محصولات خارجی سریشم با کیفیت و قیمت چندین برابر با آن رقابت می کنند. در این پروژه بررسی هایی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:
1- خشک کردن شیرابه به روش های مختلف و بررسی اثرات دما برروی آن درحالت ژل و مایع
2- بررسی عوامل موثر در ایجاد بوی نامطبوع و حذف آنها و تهیه شیرابه نسبتا مطلوب
3- بررسی راههای حذف بوی نامطبوع از شیرابه تهیه شده به روش سنتی
با درنظر گرفتن نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده، طراحی فرآیند تولید حتی المقدور با همان امکانات موجود صورت گرفت و به عبارتی فرآیند تولید تلفیق از فرآیند سنتی و مکانیزه می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):