برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مرکز ارتباط سامد و پیاده سازی پایلوت آن برای ریاست جمهوریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
حمیدی محمدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: ریاست جمهوری

خروجی طرح: 

پایلوت این سامانه پیاده سازی گردیده و در حال حاضر مشغول به کار می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این پروژه پایلوت مرکز ارتباط سامانه ارتباطی مردم و دولت (سامد) برای ریاست جمهوری طراحی و پیاده سازی گردید. از طریق این سامانه، مردم می توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی به دفتر ریاست جمهوری ارائه نمایند و مراحل اجرا و پاسخ خود را پیگیری نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):