برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

یافتن افزودنی های مجاز خوراکی جهت بهبود میزان رنگ و طعم چای ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی (بیوفناوری)

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی
- ارائه مقاله در سمینار پانزدهم مهندسی صنایع غذایی
- ارائه مقاله به نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران


نوع: تحقیقاتی-کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

چای سیاه به روش های مختلف تهیه و فرآوری می شود. اما چای سیاهی که به روش رتودکس تولید می شود، بیشترین تولید را در کشور دارد. در طی این فرآوری مجموعه ای از واکنش های آنزیمی و شیمیایی رخ می دهد. هدف از این تحقیق، استفاده از افزودنی های مجاز فرآیندی بود که با کمک اکسیداسیون برگ سبز چای، به رهایش آسان تر گونه های رنگی قرمز چای کمک کرده سرعت اکسیداسیون را نیز تسریع بخشید. در این تحقیق از املاح آلومینیوم و زئولیت به عنوان افزودنی های شیمیایی و آنزیم تاناز که در دسته پلی فنل اکسیدازها جا دارد، استفاده شده است. این تحقیق اثر این افزودنی ها را بر کیفیت رنگ، سرعت اکسیداسیون و سرعت دم کشیدن چای سیاه ایرانی را بررسی کرده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):