برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی استفاده از فاضلاب های «جنوب تهران» در کشاورزیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
مسعودی حیدرقلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1366

کارفرما: شورای کشاورزی استان تهران

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پروژه به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از منابع آبیاری اراضی کشاورزی جنوب تهران، استفاده از روان آب های سطحی است که از داخل شهر تهران عبور می نمایند. این آب ها به علت ورود فاضلاب های مختلف شهری و صنعتی به داخل آن ها دارای میزان بالای آلودگی در مسیر پایانی هستند که مشکلات زیادی برای اراضی مورد استفاده و در نهایت برای محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان این محصولات ایجاد می نمایند. در این مورد جهاددانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ضمن بررسی نوع و مقدار آلودگی، پیشنهادهایی به منظور رفع آن ارائه نموده است که باید در مرحله بعدی مورد اجرا گذاشته شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):