برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید دو هزار عدد بوش دیسک ترمزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
طاهری مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

دانش فنی و نمونه های تولیدی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

شرایط کاری بوش دیسک ترمز بر ضرورت رعایت کیفیت مطلوب قطعه ساخته شده، تاکید می کند.برای کسب کیفیت مطلوب قطعه ساخته شده، رعایت مواردی نظیر مواد اولیه انتخاب شده و روش ساخت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به شرایط کاری قطعه، عملیات حرارتی در روش ساخت جهت رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب ضروری است. همچنین برای دستیابی به ابعاد مناسب، انتخاب و دقت در مراحل ساخت حائز اهمیت است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):