برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید نشای گلدانی گیاهان دارویی «رزمارینوس لاواند فرانسوی و لاواند معمولی»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
یزدانی دارای (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1378

کارفرما: شرکت تعاونی کشت و صنعت کوثر تفرش

خروجی طرح: 

مشکلات و تنگناهای متعدد در سر راه تولید انبوه نشاهای گلدانی «رزمارینوس ولاواند» مشخص شد و در این راستا نیز تعدادی نشای گلدانی مورد نیاز «شرکت تعاونی کشت و صنعت گیاهان دارویی کوثر تفرش» تامین شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

از آنجایی که تولید نشای گلدانی گیاهان دارویی برای تکثیر تعدادی از گیاهان دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای دستیابی به تنگناها و مشکلات تولید نشای گلدانی گیاهان دارویی «رزمارینوس و لاواند» به تعداد زیاد، این پروژه به اجرا درآمد. قلمه های ساقه «لاواند و رزمارینوس» به تعداد مورد نیاز در بستر گلخانه ای که از قبیل تهیه شده بود در پاییز 1377 کشت گردیدند و آبیاری آن ها به طور منظم انجام گردید. دمای گلخانه نیز با نصب بخارهای گازوئیلی در حد مطلوب رشد حفظ گردید. البته علاوه بر قلمه های «لاواند» مقداری بذر «لاواند» بعد از تیمار سرمادهی نیز در اواخر بهمن 1377 در بسترگلخانه کشت شد. قلمه های «رزمارینوس» در اواخر اسفند 1377 و اوایل فروردین 1378 به گلدان منتقل شدند و قلمه ها ریشه دار شده و نشانه های بذری «لاواند» نیز در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 1378 به گلدان پلاستیکی منتقل شدند و نشانه های گلدانی در اوایل خردادماه 1378 آماده انتقال به زمین اصلی شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):